Roads and bridges repairing
 

   The company completed repairing on the roads and bridges of the city Tyumen and Novosibirsk, highways Tyumen - Khanty - Mansiysk, Tyumen - Yekaterinburg, Yekaterinburg - Chelyabinsk and others.